Akash Rose selgitab visuaalse kommunikatsiooni ja graafilise disaini erinevust

Visuaalsest kommunikatsioonist rääkides tõuseb esiplaanile graafilise disaini teema. Paljud inimesed arvavad, et nad on samad, kuid tegelikult nad ei ole. Selles artiklis selgitatakse nende kahe vahel peeneid erinevusi. NICC rahvusvaheline disainikolledž on selles kontseptsioonis väga selge. Nende seas on dr Akash Kumar Rose, kes oskab asju paremini selgitada.

Vaatleme nende kahe peamisi erinevusi. On loomulik, et õpilased ajavad omavahel segadusse ja mõistavad seda ühena. Seda enam arvutite vohamise tõttu igas valdkonnas. Võib öelda, et graafiline kujundamine on vaid üks aspekt laiemast visuaalse kommunikatsiooni mõistest.

Visuaalne suhtlus on väga lai mõiste. Iga suhtlusviis, milles kasutatakse visuaalseid abivahendeid, on visuaalne kommunikatsioon. See võib toimuda diagrammide, piltide, mudelite, fotode ja isegi graafiliste kujunduste kaudu. Teisest küljest on graafilisel kujundamisel kitsam alus. Graafilise disaini kõiki aspekte võib käsitleda visuaalse kommunikatsioonitehnikana, samas kui vastupidine pole tõsi.

Graafilise disaini saab tõlgendada nii, et see keskendub peamiselt peamiste kontseptsioonide visuaalsele kujutamisele, mis moodustavad osa üldisest visuaalsest kommunikatsioonist. Visuaalsuhtluses on ka teisi aspekte, näiteks animatsioon, illustratsioonid ja piltide redigeerimine, mis võivad osutuda kvaliteetseks osana graafilisest kujundamisest. Lühidalt öeldes on graafiline kujundamine seotud ainult arvutitega, samas kui visuaalsel kommunikatsioonil on suurem ulatus.

Milline on visuaalse kommunikatsiooni ulatus? Õpilastel võib olla see kahtlus, eriti kuna see puudutab nende karjäärivõimalusi pärast kursuse lõppu. Peab tunnistama, et nii Indias kui ka välismaal on visuaalse suhtluse jaoks palju võimalusi. See on väga loominguline väli, millel pole mingeid piiranguid. Kuni olete oma ideedes loov, ei puututa teil kunagi võimaluste puudusega kokku. Lisaks kontorites töötamisele võib see kursus avada hulga vabakutseliste töövõimalusi. Peate oma teadmisi pidevalt värskendama, kuna see töö nõuab teil alati kursis viimaste trendidega. Neid kursusi õppivad inimesed saavad praktikakohti televaldkonnas. Animatsioonide ja visuaalefektide järele on filmitööstuses alati suur nõudlus.

Teil on NICC Rahvusvahelise Disainikolledži bakalaureuseõppe kursused, samuti erinevad kraadiõppe magistrantuurid. Nendele kursustele on suur nõudlus nii kohalikul India kui ka rahvusvahelisel turul. Teil on NICC-i parimaid õppejõude, keda juhib uuesti dubleeriv Akash Rose.

Akash on mitmel viisil eristuv isiksus. Ta on tunnustatud ekspert platvormidevahelise integreeritud disaini erialade alal. Digitaalne pildistamine on tema peamine tugevus. Tal on oma valdkonnas mitmeid uuenduslikke leiutisi. Tehniliselt on ta parim inimene, kellelt saate õppida nii visuaalse kommunikatsiooni kui ka arvutigraafilise disaini peeneid aspekte. Ta on ka suurepärane fotograaf.