ANOVAÂ vs regressioon

ANOVA ja regressiooni erinevusi on väga raske eristada. Selle põhjuseks on asjaolu, et mõlemal terminil on rohkem sarnasusi kui erinevusi. Võib öelda, et ANOVA ja regressioon on sama mündi kaks külge.

Nii ANOVA (variatsioonianalüüs) kui ka regressioonistatistika mudelid on rakendatavad ainult siis, kui on olemas pidev tulemusmuutuja. Regressioonimudel põhineb ühel või mitmel pideval ennustajamuutujal. Vastupidi, ANOVA mudel põhineb ühel või mitmel kategoorilisel ennustajamuutujal. ANOVA keskendub juhuslikele muutujatele ja regressioon keskendub fikseeritud või sõltumatutele või pidevatele muutujatele. ANOVA-s võib veamõnu olla mitu, regressioonis on aga ainult üks veamõiste.

Kui ANOVA-l on kolm mudelit, on regressioonil peamiselt kaks mudelit. Fikseeritud efekt, juhuslik efekt ja segaefekt on ANOVA-ga saadaval kolm mudelit. Regressiooni enim kasutatud mudelid on mitu regressiooni ja lineaarne regressioon. Esmatesti andmekogumit mõjutavate tegurite tuvastamiseks saab teha ANOVA mudeli abil. ANOVA mudeli testi tulemusi saab siis kasutada regressioonvalemi olulisuse F-testis.

ANOVA kasutatakse peamiselt selleks, et teha kindlaks, kas eri rühmade andmetel on ühised vahendid või mitte. Regressiooni kasutatakse laialdaselt ennustamiseks ja ennustamiseks. Seda kasutatakse ka selleks, et näha, milline sõltumatu muutuja on sõltuva muutujaga seotud. Regressiooni esimese vormi võib leida Legendre raamatust „Vähimruutude meetod”. 19. sajandil lõi mõiste „regressioon” Francis Galton.

ANOVA-d kasutasid teadlased mitteametlikult 1800. aastatel. Sir Ronald Fisher kasutas ühes oma artiklis 1918. aastal ametlikult mõistet ANOVA. ANOVA sai laialdase populaarsuse pärast seda, kui Fischer lisas selle termini oma raamatusse „Statistilised meetodid teadustöötajatele“.

Kokkuvõte:

1.Resressioonimudel põhineb ühel või mitmel pideval ennustajamuutujal.

2. Vastupidi, ANOVA mudel põhineb ühel või enamal kategoorilisel ennustajamuutujal.
3. ANOVA-s võib olla mitu veiterminit, regressioonil on aga ainult üks veamõiste.
4.ANOVA kasutatakse peamiselt selleks, et teha kindlaks, kas eri rühmade andmetel on ühised vahendid või mitte.

5.Regressiooni kasutatakse laialdaselt ennustamiseks ja ennustamiseks.

6.Seda kasutatakse ka selle nägemiseks, milline sõltumatu muutuja on sõltuva muutujaga seotud.
7.Resressiooni esimese vormi võib leida Legendre raamatust „Vähimruutude meetod”.

8. See oli Francis Galton, kes lõi 19. sajandil mõiste "regressioon".
9.ANOVAt kasutasid teadlased mitteametlikult 1800. aastatel. See sai laialdase populaarsuse pärast seda, kui Fischer lisas selle termini oma raamatusse „Teadustöötajate statistilised meetodid”.

Viited