Maakler vs laenuandja

Maakleri ja laenuandja erinevus seisneb selles, et laenuandja annab võlgnikule raha, seevastu maakler on agent, kes pakub erinevate investorite pakutavaid laenutooteid.

Laenuandjaid on kahte tüüpi: jae- ja hulgimüüja. Neid, kes alustavad ise laenuprotsessi, nimetatakse jaemüüjateks ja neid, kes palkavad töövõtjaid või maaklereid, nimetatakse hulgimüügilaenuandjateks. Maakler käitub nagu vahendaja, kelle võtab tööle laenuandja, või töötab vabakutselisena. Tema eesmärk on leida potentsiaalseid kliente. Tema ametijuhend sisaldab nõustamist, krediidiprobleeme ja laenu töötlemist jms.

Suurtel laenuandjatel on nii jae- kui ka hulgimüügilaenude võrk ning nad palkavad mitmeid maaklereid, kes pakuvad klientidele laenutooteid. Maakler koostab teabefaili, milles on üksikasjad krediidiaruannete ja erinevate kontrollide, näiteks tööhõive, varade, hinnangute ja tehingute kohta. Toimik antakse üle laenuandjale, kes kogub raha, kui see on valmis.

Suuri panku ja laenuandjaid nimetatakse portfellilaenuandjateks ning neid nimetatakse ka depoopangaks. Krediidiühistud, kommertspangad ja hoiused ning ametiühingud ja laenuühistud on kõik portfellilaenuandjad.
Laenuandja rahastab otse, samal ajal kui maakler müüb laene ja esindab erinevaid laenuandjaid. Vaatamata laenuandja ja maakleri erinevustele ootavad nad mõlemad kasumit teenimist ja neil on peidetud ka hinnatasud.

Maaklerid ja laenuandjad peavad enne teenuste pakkumist hankima litsentsi. On vaja vältida ebaseaduslikke maaklereid või laenuandjaid, kuna nendega äritegemine pole soovitatav. Nende usaldusväärsust saab kontrollida erinevate organisatsioonide abiga.

Laenuandjad annavad laenuvõtjale raha laenu tasumiseks. Laen sisaldab ka intressi lisakulusid. Erinevatel laenuandjatel on intressimäärad erinevad ning ka nende juurdehindlus ega intressimäärad pole samad.
Maaklerid tegutsevad vahendajate või vahendajatena kliendi ja laenuandja vahel ning vahendustasu teenitakse tavaliselt tehingu lõpetamisel. Nad käsitlevad laenuprotsessi korrektselt ja õiguspäraselt.

Kokkuvõte:
1. Laenuandjad annavad laene, maakler aga laenude saamise teenuseid.
2. Maaklerid käituvad nagu kaubandusagendid, kes töötavad komisjonitasu alusel.
3. Suuri laenuandjaid, nagu pankasid või ametiühinguid, nimetatakse ka portfellilaenuandjateks.
4. Nii laenuandjad kui ka maaklerid peavad enne ettevõtte alustamist hankima litsentsi.
5. Nii maakleritel kui ka laenuandjatel on varjatud juurdehindlused või intressitasud, mida nad nõuavad kliendilt laenu eest.

Viited