Abbey vs klooster

Klooster ja kloostrid on kristluses religioossed struktuurid, mida on raske määratleda isegi selle usu järgijatele, jättes rahule teiste usundite järgijad. Selle põhjuseks on kloostri ja kloostri arvukad sarnasused. Tegelikult on palju neid, kes arvavad, et need kaks mõistet on sünonüümid ja neid saab kasutada vaheldumisi. Fakt on aga see, et nende kahe struktuuri vahel on peened erinevused, mida selles artiklis käsitletakse.

Abbey

Klooster on sõna, mis on tuletatud ladina abatiast või abram abba-st, mida kasutatakse isale viitamiseks. Rajatis või ehitis on oma olemuselt püha, kuna see on abatooni, kristliku kogukonna vaimse juhi elukoht konkreetses kohas. Kloostrit võib paljudes kohtades nimetada ka kloostriks või kloostriks. Konstruktsiooni nimetatakse kloostriks, kui Itaalia püha kirik on sellele kuju andnud. Seega hakatakse katoliku kloostrit nimetama aabitsaks, kui seda aabits või abbess resideerib ja tema järelevalvet teostatakse. Üldiselt nimetatakse kloostriks kloostrit, kus elavad mungad või preestrid ning mida kasutatakse nende usumeeste jumalateenistuste pidamiseks ja igapäevasteks majapidamistöödeks. Preestrid kasutavad erinevatel eesmärkidel erinevaid kloostrid ning lisaks elamisele võiks kloostris olla ka noorte preestrite väljaõpe või isegi peibutamine.

Klooster

Klooster on maja või struktuur, mida mungad, erakud, kloostrid või nunnad kasutavad elamiseks. See sõna on tuletatud kreekakeelsest sõnast monazein, mis tähendab üksi elamist. Seda sõna on kasutatud tavainimestest eemal elavate religioossete inimeste elupaikade tähistamiseks. Klooster on sõna, mida kasutatakse tavaliselt riikides, kus järgitakse budismi, et osutada religioossete meeste või naiste elukohtadele või Viharasidele. Mitmel pool tähendavad kloostrid templeid. Tiibetis kutsutakse neid gompaks. Wile wat on sõna, mida kasutatakse Ida-Aasia riikides nagu Tai ja Laos.

Kristluse mõttes võib klooster olla klooster, nunnaklooster või praostkond. Hinduismis võib kloostrit võrdsustada matha või ashramiga ja mitte templiga. Jainismis on klooster vihara, kus elavad Jaini mungad või preestrid.

Mis vahe on klooster ja klooster?

• Kloostrid on paljudes usundites munkade ja erakute elukohad ning kristluses tekkisid kloostrid, et pakkuda preestritele koht usuasjades elamiseks, kummardamiseks ja koolitamiseks.

• Klooster on ehitis või hoone, mida abt või abtüür kasutab preestrite ja munkade igapäevaste majapidamistööde teostamiseks ja juhendamiseks.

• Klooster on tiitel, mille Itaalia püha kirik annab kloostrile või kloostrile.

• Seega on klooster klooster, kuid mitte kõik kloostrid pole kloostrid

• Klooster on sõna, mis kajastab elukohta või hoonet, kus erakud ja mungad juhivad kloostri eluviisi.

• Klooster on sõna Aramaic abba, mis tähistab isa.