Kokkuvõte vs eessõna

Kui olete lugenud mõnda hilinenud kirjandusteost, peate olema läbinud ka abstraktsed ja eessõnad. Nii abstraktne kui ka eessõna on muutunud iga turule tuleva raamatu lahutamatuks osaks. Mis need abstraktsed ja eessõnad on ja mis eesmärki nad täidavad? Ehkki eessõna on sissejuhatus raamatu autori enda kirjutatud raamatusse, on abstraktne kokkuvõtlik teave selle kohta, mida lugeja võib raamatu sees oodata, ning on teadusuuringute maailmas populaarsem, kuna see aitab lugejatel ette teada, kui töö sisaldab tõepoolest seda, mida nad otsivad. Abstraktses ja eessõnas on erinevusi, kuna neil on kaks väga erinevat eesmärki.

Eessõna

Autor kirjutab eessõna raamatu tutvustamiseks lugejatele ja idee, mis ajendas autorit raamatut kirjutama. Eessõna võimaldab lugejatel mõista autori meelt ja rahuldab üldiselt lugeja päringu selle kohta, miks autor raamatu kirjutas. See sisaldab ka tänu, mis autoril on mõne inimese suhtes, kes aitasid ja tegid temaga koostööd tema püüdlustes. Eessõna sisaldab tavaliselt kuupäeva ja autori allkirja. Eessõna tähendab ka lihtsalt eessõna, sissejuhatust või kirjandusteose elementaarset osa.

Abstraktne

Abstrakt on ka kokkuvõtte all tuntud teadustöö artikli või teadustöö põhjalik analüüs, mis on lugejal piisav, et mõista uurimistöö või ajakirja eesmärki. Lugejate abistamiseks pannakse algusesse kokkuvõte, mis annab lugejatele teada, mida nad võivad enda seest oodata, et nad ei tunneks pärast teose läbimist pettumust. Mõnes mõttes on abstrakt eraldiseisev dokument, mis annab ülevaate kogu raamatust ja on tegelikult abiks raamatute müügi suurendamisel.