Arved ja saadaolevad arved on tingimused, mis on seotud ettevõtlusega. Arved ja saadaolevad arved on tehingu kaks poolt. Tingimused ise räägivad, et need on erinevad. "Üks on makstav ja teine ​​võlg.

Tasumisele kuuluvad summad on summad, mida ettevõte peab tasuma toodud kaupade või teenuste eest. See on summa, mida kohe ei maksta. Saadaolevad arved on vastupidised võlgadele. Saadaolevad arved on summa, mille ettevõte peab saama müüdud kaupade ja teenuste eest. Nagu võlgnevused, ei realiseeru ka saadav arve kohe.

Maksmisele kuuluvaid arveid võib nimetada kohustusteks, samas kui saadaolevaid arveid võib nimetada varadena. Arved võlgade all tähendavad seda, et ettevõte peab kulutama sularaha ja saadaolevad arved tähendab, et ettevõte peab saama sularaha. Tasumisele kuuluvad arved on ettevõtte võlad, mis tuleb maksta määratud tähtaja jooksul, et vältida maksejõuetust.

Kui saadaolevad arved jälgivad raha, mida ettevõte peab saama, siis võlgnevused kajastavad võlgu, mida ettevõte peab maksma.

Ehkki nii saadaolevate kui ka võlgade tasumise kord on sama, on esimeses raha kogumisega seotud keerukamad protseduurid. Tasumisele kuuluvate võlgade korral ei pruugi ettevõtetel olla ranget korda.

Arved ja saadaolevad arved on välja töötatud vastavalt tegevuspõhimõtetele, standarditele ja finantsseisundile.

Tavaliselt saadakse saadaolevaid arveid perating krediidiliinide vormis. Nõuded ostjate vastu kajastatakse ettevõtte bilansis varana. Teisest küljest kirjendatakse võlgnevused ettevõtte bilansis kohustustena.

Kokkuvõte

1. Tasumisele kuuluvad summad on summad, mida ettevõte peab maksma toodud kaupade või teenuste eest. Saadaolevad arved on summa, mille ettevõte peab saama müüdud kaupade ja teenuste eest.
2. Maksmisele kuuluvaid arveid võib nimetada kohustusteks, kui saadaolevaid arveid võib nimetada varadena.
3. Tasumisele kuuluvad arved on ettevõtte võlad, mis tuleb maksta määratud tähtaja jooksul, et vältida maksejõuetust.
4. Saadaolevad arved jälgivad raha, mida ettevõte peab saama. Tasumisele kuuluvad arved jälgivad võlgu, mida ettevõte peab tasuma.
5. Nõuded ostjate vastu kajastatakse ettevõtte bilansis varana. Teisest küljest kirjendatakse võlgnevused ettevõtte bilansis kohustustena.

Viited