Happeid ja aluseid saab ka kombineerida, moodustades vett, soolast vett ja ioonsooli. Selle diferentseerimise põhjal on happed hea elektrijuhtivus, kuna neil on H + ioone, samal ajal kui alused pole ja tekstuurilt veel libedad. Alused sisaldavad OH-ioone. Vees lahustudes eraldavad alused hüdroksiidi ioone, mis on üks vesiniku ja üks hapniku aatom negatiivse laenguga. Teisest küljest eraldavad happed ainult vesiniku ioone.

Hape ja alus on vastupidise polaarsusega ja seetõttu neutraliseerivad nad üksteist. Hape ja alused reageerivad teiste ainetega kaustiliselt. Samuti toimivad happed keemilise koostoime korral prootonidonaatoritena, alused aga prootonaktseptoritena.

Nii happeid kui ka aluseid võib liigitada nõrgaks või tugevaks. Nõrkade hapete ja aluste korral on konjugaadi tulemus tugev, kuid nõrk hape või alus ei haju vees korralikult. Tugevad happed ja alused juhivad vees peaaegu täielikku dissotsiatsiooni, ehkki nende konjugaathape või alus on nõrk.

Füüsikaliste omaduste osas on happed maitselt hapu ja võivad põletada või hävitada aineid, millega nad kokku puutuvad. Need jätavad limaskestadele nõelava efekti. Alused seevastu maitsevad mõrult ja on seebise või libeda tekstuuriga. Nii happed kui ka alused võivad kõrge pH väärtuse korral olla inimkehale ohtlikud. Happe pH väärtus on madalam kui 7 ja aluse pH väärtus on suurem kui 7. Värskelt destilleeritud vee pH on 7.

Viited