Seadus vs seadusandlus

Parlamentaarses demokraatiasüsteemis nimetatakse parlamendiliikmeid seadusandjateks ja nende seadusandjate poolt vastu võetud aktidest saavad õigusaktid või seadused, kui nad saavad presidendi nõusoleku. Ehkki viidatakse samale juriidilisele terminile, erinevad seadused ja õigusaktid üksteisest kitsalt ja sellest erinevusest räägitakse selles artiklis.

Parlamendiseadus on teatud tüüpi seadusandlus, mida mõnikord nimetatakse esmasteks õigusaktideks. Enamikku seadusi kehtestab valitsus, kuigi pole tavaline, et eraõiguslikud liikmed tutvustavad seaduseelnõusid, mida nimetatakse eraõiguslikeks liikmeteks. Selles etapis nimetatakse seda seaduseelnõuks ja alles pärast parlamendiliikmete arutamist ja nende kinnitamist saadetakse eelnõu presidendile kinnitamiseks. Pärast presidendi noogutust või nõusolekut näeb seadus lõpuks päevavalgust ja see kuulutatakse seaduseks või seaduseks, mis on kohaldatav kõigi riigi kodanike jaoks või on konkreetne konkreetses ühiskonnaosas.

Seal on avalikud aktid, eraõiguslikud aktid ja hübriidsed aktid. Kui avalikud aktid on mõeldud kohaldamiseks kõigi riigi kodanike suhtes, siis eraõiguslikud aktid on mõeldud konkreetsetele inimestele. Hübriidseadus on seadus, millel on nii avaliku kui ka eraseaduse aktid.

Eraliikme või täitevvõimu poolt esitatud seaduseelnõu arutavad parlamendiliikmed ja see võetakse vastu pärast sobivaid muudatusi, mis on seadusandjate enamusele vastuvõetavad. Kui eelnõu on parlamendis vastu võetud ja president nõusoleku andnud, saab sellest seadus ja seadus, nagu varasemate maa seaduste puhul, ja seda kohaldatakse ühe ja mitme muu seaduse suhtes.

Parlamendi seadus, kui see on läbi arutatud ja vastavalt muudetud ning lõpuks presidendi nõusoleku andnud, saab seaduseks. Siinkohal on oluline märkida, et seadusloome õigus on seadusandjatel või parlamendiliikmetel, seadusandluse tõlgendamise õigus lasub kohtusüsteemil ja seadusandluse rakendamise õigus on täitevvõimu või riigi valitsuses.

Seadus ehk seadusandlus on üldmõiste, mis hõlmab kõiki seadusandja poolt vastu võetud seadusi ja määrusi.