Peamine erinevus kondenseerumise ja külmumise vahel on see, et kondenseerumine on auruseisundi muutmine vedelaks, külmutamine aga vedela oleku muutmiseks tahkes olekus.

Kondenseerumine ja külmutamine on vastavalt keetmisele ja sulamisele vastupidised reaktsioonid. Keetmine tähendab vedeliku muutumist auruks, kondensatsioon aga auru muutumist vedelikuks. Sulamine tähendab tahke aine muutumist vedelikuks, külmutamine aga vedeliku muutumist tahkeks.

SISU

1. Ülevaade ja olulisemad erinevused 2. Mis on kondensatsioon 3. Mis on külmumine 4. Kondensatsiooni ja külmumise sarnasused 5. Kõrvuti võrdlus - kondensatsioon vs külmumine tabelina 6. Kokkuvõte

Mis on kondensatsioon?

Kondenseerumine on aine (näiteks vee) muundamine aurust olekust tihedamaks vedelaks olekuks, mille tavaliselt alustab aurutemperatuuri alanemine. Seega on tegemist ainefaasi muutumisega gaasist vedelaks faasiks. See on keetmise vastand. Kondensatsioon algab aatomi või molekulaarsete klastrite moodustumisega. Kui seda ei tehta, algab kondensatsioon aine gaasilise faasi kokkupuutel vedeliku või tahke pinnaga. Temperatuuri, mille juures see protsess toimub, nimetatakse kastepunktiks.

Looduses võib täheldada kondenseerumist, eriti veeringluses. Seetõttu on tegemist looduslikult esineva juhtumiga. Veeringluse käigus muundub õhus olev veeaur vedelaks veeks. See kondensaat tekitab pilvede moodustumise.

Mis on külmutamine?

Külmutamine on vedela oleku muutmine tahke olekuks, kui temperatuur on alandatud selle vedeliku külmumistemperatuurist madalamale. Teisisõnu on see vedeliku tahkumine jahutamisel. Enamiku ainete sulamis- ja külmumispunkt on samad; siiski on ka mõned erandid, näiteks agar.

Külmumine toimub sageli kristalliseerumise vormis. Siin moodustuvad ühtlasest vedelikust kristallid. Lisaks on see esimese astme termodünaamiline faasisiire. See tähendab; kuni tahkis ja vedelik eksisteerivad koos, püsib süsteemi temperatuur sulamistemperatuuril. Näiteks kui arvestada veega, siis vabaneb vesi vedelas olekus tahkes olekus jääks.

Millised on kondensatsiooni ja külmumise sarnasused?

  • Kondenseerumine ja külmutamine on vastavalt keetmisele ja sulamisele vastupidised reaktsioonid. Veelgi enam, süsteemi temperatuuri langetamisel toimub nii kondenseerumine kui ka külmumine.

Mis vahe on kondenseerumisel ja külmutamisel?

Peamine erinevus kondenseerumise ja külmumise vahel on see, et kondenseerumine on auru oleku muutmine vedelaks, külmutamine aga vedela oleku muutmiseks tahke olekuks. Kondenseerimise lõpptulemuseks on tihedam vedelik, kuid külmutamisel on lõppsaadus tahke ühend, mis moodustub kristallidena. Näiteks veeauru kondenseerumisel saadakse vesi vedelas olekus, samas kui vee külmutamine vedelas olekus annab jää. Lisaks nimetatakse temperatuuri, mille juures kondenseerumine toimub, kastepunkti, samal ajal kui temperatuuri, milles külmumine toimub, on külmumispunkt.

Allpool on infograafik kokku võetud kondenseerumise ja külmumise erinevusest.

Kondensatsiooni ja külmumise erinevus tabelina

Kokkuvõte - kondensatsioon vs külmumine

Kondenseerumine ja külmutamine on vastavalt keetmisele ja sulamisele vastupidised reaktsioonid. Lühidalt, peamine erinevus kondenseerumise ja külmumise vahel on see, et kondenseerumine on auru oleku muutmine vedelasse olekusse, samas kui külmutamine on vedela oleku muutmine tahke olekuks.

Viide:

1. Helmenstine, Anne Marie. „Määratluse külmutamine”. ThoughtCo, mai. 5, 2019, saadaval siin. 2. “Külmutamine”. Vikipeedia, Wikimedia Foundation, 3. oktoober 2019, saadaval siin. 3. “Kondensatsioon.” National Geographic Society, 9. oktoober 2012, saadaval siit.

Pilt viisakalt:

1. Pxhere kaudu "1550739" (CC0) 2. Pxhere kaudu "874075" (CC0)