Pikka aega on digisuhtlus jõudnud punkti, kus füüsiline ühendus pole enam nõue. Arvutivõrgud on nüüd võimalikud ilma ebamugavate kaablite ja juhtmeteta. Oleme nüüd digitaalside raadioside ajastul, võrguga ühendamine toimub nüüd raadiosignaalide abil.

Traadita süsteemide abil saate ühenduse luua kohtvõrkude (LAN), lairibavõrkude (WAN) ja Interneti-ga ilma juhtmete, näiteks UTP-kaablite füüsilise ühenduseta.

Selle uue tehnoloogia tõttu tekkis uut tüüpi riistvara. Tänapäeval on väga tavaline kuulda erinevates riistvarades wifi-eesliidet. Wifi tähendab traadita truudust põhimõtteliselt seda, et seade on tehnoloogiaga ühilduv.

Nüüd on olemas traadita ühendusega LAN-kaardid ja USB-seadmed, mis võtavad vastu ja edastavad raadiolaineid ning võib-olla on kõige levinumad raadiosideseadmed wifi-modemid ja wifi-ruuterid.

Traadita modem on seade, mis on võimeline Interneti-teenuse pakkuja kaudu traadita võrguga ühenduse looma. Kui ühendate oma arvuti juhtmevaba modemiga, on teil nüüd Interneti-juurdepääs, kui teie Interneti-teenuse pakkuja signaal on olemas. Internetiühendus võib tegelikult olemas olla ükskõik kus, kus signaal on.

Kuna tegemist on sisuliselt modemiga, toimib see sarnaselt juhtmega analoogiga. See moduleerib analoogsignaali, et kodeerida digitaalset teavet, ja demoduleerib sellist kandesignaali edastatud teabe dekodeerimiseks. Modem tähistab modulaatorit / demodulaatorit® ja see on seadme peamine roll, kuid ainult traadita.

Wifi ruuterid on seadmed, mis täidavad tavalise ruuteri samu funktsioone ainult juhtmevabalt. Nad edastavad andmepakette võrkude kaudu ning ühendavad erinevaid võrke ja toimivad lüüsina. Wifi ruuterid saavad ühendada kaks LANS-i või WAN-i, LAN ja WAN või LAN ja Internet.

Ruuterid on nutiseadmed, mis määravad parimate teede andmepakettide edastamiseks. Kui andmeid saadetakse ühest võrgust teise, jälgivad ruuterid seda tegevust ja suunavad andmepaketid parimal võimalikul teel õigesse kohta. Traadita ühenduse funktsioonide abil saavad wifi ruuterid seda põhifunktsiooni täita ainult raadiosignaalide kaudu.

Mõned wifi-modemid on varustatud marsruutimisvõimalustega, mis võivad olla traadita või traadiga või mõlemad. Edaspidi pole kaablite järele enam praktilist vajadust ja kõigil wifi-modemitel on ka wifi-ruuteri funktsioonid.

Kokkuvõte:
1. Wifi-modemid mängivad põhiliselt traadita signaalide moduleerimist ja demoduleerimist. Wifi ruuterid on seadmed, mis võimaldavad teil luua ühenduse traadita võrguga, tavaliselt LAN-iga, ilma signaali moduleerivate ja demoduleerivate funktsioonideta
2. WiFi-ruuteritel on võimalus kindlaks teha parim viis andmepakettide vastuvõtmiseks ja suunamiseks õigetesse sõlmedesse. Wifi-modemid seevastu ei hooli marsruutimisfunktsioonidest; nad on lihtsalt selleks, et muuta signaalid loetavaks.
3. WiFi-ruuterid aitavad teie traadita ühilduval seadmel luua ühenduse olemasoleva võrguga, mis tavaliselt on LAN. Wifi-modemid võimaldavad teie seadmel (nt sülearvutil) vastu võtta raadiosignaali, mille Interneti-ühenduse loomiseks pakub teie Interneti-teenuse pakkuja.

Viited